Ομαδικές δραστηριότητες

 
Οι ομαδικές δραστηριότητες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Εικαστικό παιχνίδι
 • Γιόγκα
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Ψυχοκινητική αγωγή
 • Τμήμα μεικτών υλών
 • Παίζω και μαθαίνω
 • Τέχνη και ανακύκλωση
 • Θεατρικό παιχνίδι

Το “Εικαστικό Παιχνίδι είναι ένα εισαγωγικό τμήμα στον μαγικό χώρο της δημιουργίας και της τέχνης. Χαρτί, χρώμα, πηλός, φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά μορφοποιούνται στα χέρια των παιδιών προσφέροντάς τους μια μοναδική βιωματική εμπειρία εξερεύνησης και γνώσης.
Σκοπός του μαθήματος:

 • Συνεργασία
 • Έρευνα και πειραματισμός
 • Έκφραση συναισθημάτων και ιδεών
 • Κοινωνικοποίηση

Η Γιόγκα είναι η τέχνη της αρμονικής ένωσης νου και σώματος. Το παιδικό σώμα βρίσκεται στην ανάπτυξη και είναι αρκετά ευλύγιστο από μόνο του, μια ευλυγισία την οποία συνήθως χάνουμε με τα χρόνια. Τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από τη Γιόγκα με διάφορους τρόπους:

 • Ενδυναμώνει τους μύες του σώματος και διατηρεί / ενισχύει την ευλυγισία
 • Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοσυγκέντρωση
 • Εξασκεί στην θέσπιση ορίων (ως προς τους άλλους αλλά και στον ίδιο)
 • Εξασφαλίζει μια υγιή σχέση με το σώμα
 • Προσφέρει «εργαλεία» για συναισθηματική αυτορρύθμιση
 • Διδάσκει την πειθαρχία και την ευθύνη ως στάση ζωής
 • Πυροδοτεί την φαντασία και την δημιουργικότητα
 • Ενθαρρύνει την κοινωνική επαφή και την συνεργασία με ευγένεια

Η Μουσικοκινητική και η Ψυχοκινητική αγωγή βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν το σώμα τους μέσω της κίνησης, του ρυθμού και της μελωδίας, να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά. Πιο συγκεκριμένα, η Μουσικοκινητική αγωγή βοηθά τα παιδιά:

 • να ανακαλύπτουν τη μουσική και το χορό
 • να διαχειρίζονται έννοιες όπως χώρος και χρόνος
 • να αναπτύσσουν αμφιπλευρικότητα και ιδιοδεκτικότητα
 • να καλλιεργήσουν των βασικών γνώσεων στο χώρο της μουσικής
 • να εκπαιδευτούν σε προπαρασκευαστικά βήματα χορών

Η Ψυχοκινητική αγωγή βοηθά:

 • να προετοιμαστούν για μια αθλητική εμπειρία
 • να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να παίρνουν πρωτοβουλίες
 • να ενισχύσουν τις κινητικές τους δεξιότητες
 • να οργανώνουν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες

Η μίμηση είναι το πρώτο παιχνίδι κάθε παιδιού! Το Θέατρο στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα συνδυάζει το παιχνίδι και τη μάθηση, προάγοντας την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Στο «Θεατρικό Παιχνίδι» τα παιδιά θα διδαχθούν:

 • Την σωματική έκφραση (έλεγχος του σώματος και της συμπεριφοράς)
 • Τον αυτοσχεδιασμό (ανάπτυξη της φαντασίας – πρωτοβουλίας- κριτικής ικανότητας)
 • Τη μελέτη της συμπεριφοράς στο χώρο (παρατηρητικότητα και κατανόηση περιβάλλοντος)
 • Την αφήγηση (λεκτική ή μη λεκτική αυτοέκφραση)
 • Τον σκηνικό λόγο (αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας

Στόχος του τμήματος «Μεικτών Υλών» είναι να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις τέχνες, μέσα από δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων. Να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν το φαινόμενο της Τέχνης για να καλλιεργηθούν ως Δημιουργοί αλλά και ως φιλότεχνοι θεατές. Πιο συγκεκριμένα ενισχύονται:

 • η έρευνα και ο πειραματισμός
 • η συνεργασία και η έκφραση ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων
 • η ικανότητα αποδοχής κριτικής και ετοιμότητα προάσπισης των ιδεών τους (αυτοπεποίθηση για τις ιδέες και τα έργα τους)
 • η απόκτηση δεξιοτήτων

Το παιχνίδι είναι η κύρια μορφή δραστηριότητας και απόκτησης γνώσεων των παιδιών. Με τρόπο ευχάριστο διαμορφώνεται η νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Βασικοί στόχοι του "Παίζω και Μαθαίνω'' είναι το παιδί:

 • να αποκτήσει γενικές γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινότητά του
 • να μάθει να προσαρμόζεται σε διάφορες καταστάσεις
 • να μάθει να ακολουθεί κανόνες αποτελεσματικά και να οριοθετείται
 • να είναι μέλος μιας ομάδας και να κοινωνικοποιείται

Η "Τέχνη & ανακύκλωση" συνδυάζει την οικολογική συνείδηση με τον πολιτισμό! Με απλά ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία ίσως κατέληγαν στα σκουπίδια, εμείς δημιουργούμε έργα τέχνης! Οι στόχοι μας είναι:

 • επαφή και πειραματισμός με διάφορα υλικά και τεχνικές κατασκευών
 • Όξυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητας
 • ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την προστασία του
 • σημασία ανακύκλωσης

Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε και προστατεύουμε το περιβάλλον μας!